Medlemmar

IMMANUEL BRASS

Enköping

Vi som spelar i Immanuel Brass hösten 2017 är:

 

Dirgent Ann-Sofie Andersson

 

 

Principalkornett Jan Bohman

Se filmen "I musikens tjänst"

 

Solokornett Ludvig Jynnesjö

Se filmen "Pojken, musiken och drömmarna"

Solokornett Sven Lundberg

 

 

Soprankornett Bengt-Åke Carlsson

 

 

Repianokornett Helena Grindebratt

2:a kornett Henrik Holmberg

 

2:a kornett Sture Frii

3:e kornett Jakob Annetun

3:e kornett Mats Grahn

Flygelhorn Elin Sjöberg

 

 

3:e kornett Rolf Ryrholm

 

 

Solo horn Karin Thunell

2:a horn Hjalmar Lindmark

2:a horn Anders Elovson

1:a horn Marianne Andersson

Eufonium Peter Cederwall

 

 

Eufonium Eva-Karin Högberg

1:a bariton Alfred Bigelius

1:a bariton Margareta Källqvist

2:a bariton Agneta Bohman

 

 

1:a trombon Mats Strandberg

1:a trombon Hanna Bigelius

2:a trombon Elyod Bernane

2:a trombon Charlotta Hemlin

Bas trombon Carina Bigelius

Dirigent Minibrasset

Bb bas Hugo Lindmark

Bb bas Britt Lindberg

Eb bas Carina Cederwall

Eb bas Christoffer Lindeborg