Mini Brass

IMMANUEL BRASS

Enköping

Foto SBBFVärnamo 2017

Immanuel Minibrass är en elevorkester till Immanuel Brass.

 

Minibrasset består av två delar, ett minibrass och en kornettskola.

 

Som nybörjare startar man i kornettskolan för att sedan slussas in i minibrasset.

 

Vi träffas varje vecka och övar, men dessutom händer det mycket annat när man

är med i minibrasset:

 

•Övernattningshelg i Torstuna

 

•Vi spela på gudstjänster

 

•Brassbandstävling i Värnamo

 

•Konserter tillsammans med ”stora brasset”

 

•Sommarmusikskola på Hjortsberga i Småland.

 

Vi övar söndagar 18.00 – 19.15 i Västerledskyrkan. Välkommen!

 

Kontaktperson: Carina Bigelius telefon 073-2115562