Kalender våren 2022

KALENDER VÅREN 2022

Datum

Kl

Aktivitet                                                                             Uppdaterad:  2022-04-18

Måndagar

Fr.o.m 10 jan

t.o.m. 13 juni


18.30

Repetition 


Notera att vi kommer att ha gästdirgent vid tre repetioner under våren:

14/2, 21/2 och28/2.


16 jan

Söndag09.00

10.30


ca 12.00

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan liten grupp

Samling

Spelning


Styrelsemöte


7 feb

Måndag


Årsmöte  FLYTTAS TILL DEN 7 MARS!

Spelar fram till fika sedan årsmöte

20 feb

Söndag

UTGÅR
09.00

10.30


ca 12.00

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan liten grupp 

Samling

Spelning         UTGÅR


Styrelsemöte


6 mars

Söndag09.00

10.30


ca 12.00

Gudstjänstspelning Västerledskyrkan, Årshögtid

Samling

Spelning


Styrelsemöte


7 mars

Måndag


Efter pausen

Årsmöte

27 mars

Söndag


18.30 - 21.00

Extra repetition för konserten 


2  april

Lördag


09:00 - 12:30


Extra repetition för konsert 

3 april

Söndag13.00 - 15.00

17.30

18.00

Konsert i Västerledskyrkan

Samling och Genrep

Samling

Konsert


10 april

Söndag09.00

10.30


ca 12.00

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan liten grupp 

Samling

Spelning


Styrelsemöte


30 april

Lördag


18.30

19.00


Valborgsmässoafton på Åsen 

Samling vid Åsenstugan

Spelning


15 maj

Söndag09.00

10.30


ca 12.00

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan

Samling

Spelning


Styrelsemöte


22 maj

Söndag


15.00

18.00

Konsert i Litslena kyrka

Samling

Spelning


6 juni

Måndag
08.00

08.30


11.00 – 12.00


Sveriges nationaldag                                   

Samling vid Vårfrukyrkan                         

Spelning i kyrktornet Vårfrukyrkan

Spelning flagghissning

Konsert på Stora Torget


19 juni

Söndag


????

????

Sommarmusik i Veckholm/Boglösa kyrka

Samling

Spelning

20 juni

Måndag

17.30

Sommaravslutning  tillsammans med Mini Brasset     

Åsenstugan