Kalender våren 2024

KALENDER VÅREN 2024

Datum

Kl

Aktivitet                                                                             Uppdaterad:  2024-01-12/båc

Fr.o.m 8 januari

t.o.m. 3 juni

Måndagar

18:30 - 21:00

Ordinarie repetitioner 21 januari

Söndag09:00

10:30

12:00 ca

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan, liten grupp

Samling

Spelning

Styrelsemöte

11 februari

Söndag09:00

11:00

Gudstjänstspelning på "Kompassen".

Samling på "Kompassen"

Spelning

26 februari

Måndag


Årsmöte 

Vi repeterar fram till fikapausen, sedan årsmöte

3 mars

Söndag
09:00

10:30

12:00 ca

Hela Brasset

Gudstjänstspelning Västerledskyrkan, Årshögtid

Samling

Spelning

Styrelsemöte

17 mars

Söndag09:00

10:30

12:00 ca

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan liten grupp

Samling

Spelning

Styrelsemöte

7 april

Söndag

18:00 - 21:00

Extra repetition inför Vårkonserten

13 april

Lördag

13:00 - 16:00

Extra repetition inför Vårkonserten

14 april

Söndag13:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 

Vårkonsert i Västerledskyrkan

General repetition

Paus

Konsert

30 april

Tisdag


18:30

19:00

Valborgsmässoafton på Åsen 

Samling vid Åsenstugan

Spelning

19 maj

Söndag09:00

10:30

12:00 ca

Hela Brasset

Gudstjänstspelning i Västerledskyrkan

Samling

Spelning

Styrelsemöte

6 juni

Torsdag
08:00

08:30


11:00 – 11:30

Sveriges nationaldag     OBS!!! PRELIMINÄRT  MEN HÖGST SANNOLIKT                            

Samling vid Vårfrukyrkan                         

Spelning i kyrktornet Vårfrukyrkan

Spelning flagghissning

Konsert på Stora Torget

10 juni

Måndag

17:30

Sommaravslutning  tillsammans med Minibrasset vid    

Åsenstugan