Kontakt

IMMANUEL BRASS

Enköping

Immanuel Brass Enköping

Västerledskyrkan

Enöglavägen 41

745 32 Enköping

 

Org.nummer 817001-0162

PG 265906-8

 

 

Dirigent

Ann-Sofie Andersson

Tel 070 724 55 62

E-post ann.sofie.andersson1@gmail.com

 

Dirigent Minibrasset

Carina Bigelius

Tel 073-2115562

E-post carina@bigelius.se

 

Ordförande

Margareta Källqvist

Tel 0705 77 46 07

E-post margareta.kallqvist@gmail.com

 

 

 

Immanuel Brass styrelse 2017

 

Ordförande Margareta Källqvist

 

Vice ordförande Sture Friis

 

Sekreterare Elin Sjöberg

 

Kassör Rolf Ryrholm

 

Dirigent Ann-Sofie Andersson

 

Dirigent minibrasset Carina Bigelius

 

Ledamot Jan Boman

 

Instrumentförvaltare Göran Högberg

 

Notförvaltare Margareta Källqvist

 

 

 

Uppdaterad 2017-09-25